Начало За нас Реклама Контакти

Храна, биологично разнообразие, устойчиво развитие

Снимка за Храна, биологично разнообразие, устойчиво развитие

Храната е върховно проявление на взаимодействието между хората и конкретните природни условия, при които те живеят. Резултатът е огромно богатство от сортове растения, породи животни и преработени храни, някои вече изчезнали, други отглеждани и произвеждани и до днес. Всички тези елементи се описват с общите термини хранително или агробиоразнообразие.

22 май е обявен за Международен ден на биоразнообразието в чест на приемането на окончателния текст на Конвенцията за биологичното разнообразие на тази дата през 1992 г. През 2015 г. темата на Международния ден на биоразнообразието е „Биоразнообразие за устойчиво развитие”, което е в унисон с усилията за формулиране на Цели за устойчиво развитие като част от Програмата за развитие след 2015 на ООН за периода 2015 - 2030. Друга кампания на Обединените нации в подкрепа на усилията на съхраняването на биологичното разнообразие е посвещаването на десетилетието 2011 - 2020 на него.

Бъдещето на човечеството е тясно свързано с биологичното разнообразие и изброените примери са само малка част от връзката ни с богатството на природата:
 • Биоразнообразието е жизненоважно за икономиката на глобално и местно ниво.
 • Производството на храни зависи от биоразнообразието и от услугите, които предоставят екосистемите.
 • Снабдяването с чиста питейна вода също зависи от биоразнообразието.
 • Биоразнообразието и функционирането на екосистемите осигуряват продукти и услуги, важни за човешкото здраве – хранителни вещества, чисти въздух и вода, контрола върху вредителите и преносителите на болести.
 • Биоразнообразието е основата на устойчивия поминък.
 • Традиционното знание, свързано с използването на биоразнообразието е също важно и има значение не само за онези, които го използват в своя ежедневен бит, но и за моделната индустрия и селско стопанство.
 • Биоразнообразието е крайъгълен камък в работата, вярванията и оцеляването на много жени.
 • Биоразнообразието има ключова роля при смекчаването на влиянието на климатичните промени като участва при отлагането на въглерода в някои биоми.
 • Дори урбанистичната среда на нашите градове е свързана и се влияе от бирозанообразието.

България е страна с много богато хранително биоразнообразие, което чака да бъде открито и представено на широката публика. През 2012 г. Асоциация на конвивиумите на Slow Food в България и menumag.bg стартираха кампанията Да възродим уникалните храни! Нейната основна цел беше издирването и популяризирането на традиционни храни, съхранени в местните общности на България. Тези усилия бяха подкрепени от проекта на Европейската комисия „Устойчиво и природосъобразно социално-икономическо развитие на селските райони (ESSEDRA: Environmentally sustainable socioeconomic development of rural areas)”. Сега 55 местни български породи, сортове и преработени традиционни храни са включени в Съкровищницата на вкусове - световния каталог на Slow Food за застрашени храни, но още много чакат своя шанс да бъдат открити или преоткрити и съхранени. Кампанията, макар и извън най-активната си фаза, продължава да е в сила и всеки може да допринесе за опазването на българското аграрно-културно наследство, като предложи информация за уникални местни храни, сортове ядивни растения или местни стопански породи.

 

 

 

от Десислава Димитрова Май 2015
Коментари