Начало За нас Реклама Контакти

За човешкия организъм солта е точно толкова жизнено необходима, колкото е и водата. Без сол животът не е възможен. Нашата кръв е еднопроцентов солен разтвор, който съответства на концентрацията на солта в праисторическите морета. И в солта намираме цялостния честотен образец на всички елементи, които се срещат и в човешкото тяло. Говорим обаче за натурална сол – каменна или морска, а трябва да се има предвид, че натурална сол и натриев хлорид далеч не са синоними. Рафинираната сол е лишена от около 80 микроелемента, които се откриват в натуралната и които са в специфично взаимодействие помежду си. При пречистването на солта голяма част от полезните вещества в нея също се отмиват.

В древността, щом някъде откриели сол, мястото се пазело като драгоценно съкровище. За преживяването на хората солта била по-ценна от златото, така че била обект на борби за политическо надмощие и на войни. На римските войници, които пазели Пътя на солта от солниците в Остия до Рим, се плащало в сол, откъде произхожда думата за надница/заплата – salario/salaire/salary, – на италиански, испански, френски и английски език.

Странно защо при тази ключова роля на солта малко хора се интересуват как и къде се добива готварската сол, от какво зависи качеството ѝ и има ли значение произходът ѝ. Всъщност паралелно с бума на кулинарната култура през последните десетилетия по света се появиха и разни видове деликатесна сол с определен произход и стана популярна така наречената на френски език fleur de sel, или цвете на солта. Такава сол вече се добива и у нас от бургаското Атанасовско езеро.

Атанасовско езеро

Единствените солници в България, които днес произвеждат сол за хранителни нужди, са „Черноморски солници“ АД, или солниците на Атанасовско езеро. Почти всеки от нас е минавал оттам – пътят от Бургас към Варна разделя езерото на две части - северна и южна. Всъщност мястото е уникално за България, за Европа, а и за света.

Това са най-старите солници в страната ни – първите, тези в южната част на езерото, са от 1906. Северните солници са изградени през 1934.

Днес северната част на Атанасовско езеро е поддържан резерват, южната е защитена местност, а самото езерото е едно от най-ценните и с най-голямо биологично разнообразие места в България. И определено е най-богатото на птици - тук се срещат 333 вида от всички 420 вида наши птици! Езерото е обявено от BirdLife International за глобално орнитологично важно място.

Срещат се и най-много видове птици (81,3%) от Червената книга на България. А 80% от всички бели щъркели на планетата минават именно оттук. Както и почти всички розови пеликани в Европа. Точно над Бургас миграционният път Via Pontica се стеснява значително – заради хоризонта и въздушните течения, така че птиците се сбиват на едно място, наричано bottle neck (гърло на бутилка), и в ранна есен буквално изтичат над главите на бургазлии.

Северната част на Атанасовско езеро е най-ниската точка в релефа на страната ни. Езерото е на 1,5 метра под морското равнище, благодарение на което запълването на басейните за изпарение става по пътя на гравитацията – от морето надолу към езерото...

Това е мястото с най-голям добив на морска сол у нас; най-голямото находище е на лечебна кал в страната ни; тук се организира и най-старата природозащитна бригада в България, започнала в края на 80-те.

А всичко започнало заради комарите... В миналото южната част на Атанасовско езеро е била лагуна, отделена от морето с пясъчна коса, а северната – плитко езеро. Те развъждали доста комари и за да се предпази градът от епидемия от малария, през 1906 южната част на езерото е превърната в солници. Така днес езерото е една от най-ценните влажни територии в Европа.

 

Пътят на солта

Солодобивът обаче никак не е лесна и евтина работа. Вярно е, че суровината, тоест морето, е неизчерпаемо и е безплатен ресурс. Но оттам нататък процесът е сложен, силно зависим както от добрата инфраструктура, така и от прищевките на времето.

За това как черноморската вода се превръща в бялата подправка, която ръсим от солнùците, и за всички несгоди по този път ни разказа най-подходящият човек – Деян Томов, главен технолог на солниците от 2002, чийто професионален живот изцяло е свързан със солодобива в Атанасовско езеро, където започнал работа още през 1995. Ето накратко какъв е процесът:

Слънчевото изпарение на морската вода е организирано в две самостоятелни производствени единици - Северни солници и Южни солници, а общата им площ е 15 000 дка. Разделени са чрез валове и диги на различни по форма и размери басейни, необходими за технологичния процес. Изградена е и дълга мрежа от канали и саважни устройства (подвижни прегради), чрез които се управлява процесът на концентриране на морската вода.

Басейните са два вида: изпарители и кристализатори. На влизане в солниците минавате по моста над канала между морето и езерото, който захранва изпарителите с морска вода – шлюзът (наричат го савак) се отваря и водата протича по пътя на гравитацията (нали помните, езерото е на 1,5 м под морското равнище) до първия изпарителен басейн на солниците. От него преминава (контролирано чрез саваци) в серия от следващи басейни. Така под въздействие на вятъра и слънцето се изпарява и повишава своята концентрация във всеки следващ басейн.

В последния изпарителен басейн се получава наситен солен разтвор на морска вода, който се изпомпва в една площ, наречена засушка, където се утаяват механичните примеси. После се подава в басейните за кристализация – със средна дълбочина на водата около 10 см. Там изпарението продължава, започва преминаването на солта от разтвор в твърда фаза и отделянето ѝ на дъното.

Процесът на кристализация отнема около 2 месеца и за този период дебелината на слоя постепенно нараства на дъното. Когато пластът на солта достигне до 3-5 см, което при нашите климатични условия се случва обикновено в началото на август, започва събирането ѝ. Определеният басейн се изпразва от наситения разтвор (матерната луга), от който е кристализирала солта  и тази луга се отвежда в специални резервоари. През зимата я продават за размразяване на пътищата. И, както видяхме, я използват за лековити процедури.

Самото събиране става ръчно, с лопати, с помощта на около 100 сезонни работници. Работи се точно както преди 50 или 70 години. Единствената разлика е, че в миналото солта се е извозвала от кристализатора с дървени колички, а сега това става с хидротранспорт. Но в самото изгребване има чалъм, професията на солничаря изисква умение солта да се отделя, без да се засяга калният слой по дъното.

После кристалите се промиват в машина близо до басейна, за да се очисти солта от примеси и за да се получи натриев хлорид, заложен по стандартите за готварска сол. Чрез гумени ленти-елеватори и хора със специални умения, въоръжени с дървени инструменти, пречистената сол се натрупва и уплътнява максимално на големи пресечени пирамиди, наричани бохори – от 500 до 2000 тона. Там отлежава около 20 дни, за да се отцеди от промивната вода. После се товари във вагончетата на теснолинейката (линиите ѝ опасват част от басейните) и се извозва до цеха, където минава през още операции: допълнително промиване, центрофигиране, смилане (за част от продукцията), сушене, йодиране и пакетиране. И ето го готовият продукт.

Производственият период е от средата на април до 15 октомври, а самата кристализация обикновено започва около 10 юни. Тогава първите кристали се утаяват по дъното и този слой започва да расте, а в зависимост от климатичните условия може да нараства и до края на септември. При тази система на солодобив солта се събира само един път в годината и при нея се получава най-качествената морска сол за хранителни нужди.

Съдържанието на йод трябва е от 28 до 55 мг на 1 кг – това количество не променя вкуса и аромата на солта. България не е единствената страна, в която заради масови заболявания на щитовидната жлеза е била приета наредба за задължително йодиране на готварската сол. Тази практика днес силно се оспорва от немалко специалисти и е известно, че има по-добри начини човек да си набавя липсващия му йод, но изглежда, че само министерството на здравеопазването може да подеме инициатива за промени.

“Черноморски солници“ произвеждат и кристална, и мляна сол - средно по 40 000 тона годишно, което далеч не задоволява търсенето. Все повече хора държат да използват българска морска сол за домашни нужди и дори се чуват мнения, че туршиите им и киселото зеле не се получавали с чуждоземна сол. Възможно е ферментацията наистина да се влияе от качеството на солта, но тази теза изисква научни анализи и доказателства, каквито засега липсват.

Враговете на солта

Най-лютият враг на солодобива са дъждовете, които разреждат басейните и силно забавят и затрудняват процеса. Колкото по-сухо е времето, толкова по-дебел става слоят сол, а и солта е по-качествена. Според думите на главния технолог само в рамките на един час добивът може да се обърне – понякога за един час падат 50 литра на м². И ако се случи два пъти в сезона да паднат такива валежи, тогава реколтата е почти унищожена, а едногодишният труд – съсипан.

Наводненията също са сериозен неприятел. По периферията на целите солници е изграден защитен канал, но на най-ниската им северна част водосборната област е от 240 хиляди дка. И когато валежите са сериозни и това е съчетано с изпускане на язовири, каналът прелива в езерото и го пълни със сладка вода. „През 2010 и 2015, разказва Деян Томов, при средна дълбочина на водата в езерото от 25 см, достигнахме до воден стълб от 1,80 м сладка вода... Езерото стана 0° С и всички валове и диги бяха покрити – нямаше солници, имаше едно голямо водно огледало. Такова наводнение ограничава възможностите за добив за следващите три години, тъй като трябва да се възстанови концентрацията на водата и кристализаторите не могат да работят с пълен капацитет. След наводнението на 1 февруари 2015 разрушената инфраструктура бе 19 000 метра валове и 9000 м диги...“

Но, забележете, въпреки че е силно зависим от капризите на времето, солодобивът не е селскостопанска, а минна дейност. Което означава например, че са изключени компенсациите. Също така солта не се води хранителен продукт, а химически. Да не говорим пък за проблема, че солниците са в рамките на град Бургас... Засега единственият начин да се вдигне стойността на солта като хранителен продукт е да бъде защитено географско наименование за произход, за което се правят някакви начални стъпки...

В последните години има спад в добива на сол и заради друг тежък проблем – липсата на работна ръка. Работата е сезонна и тежка, работи се дълги часове под палещите лъчи на най-жаркото слънце в най-горещото време на лятото. В чужбина хората изкарват доста повече за същото време, но с по-лек труд.

Цветни огледала

През лятото водата в най-солените басейни придобива наситен розово-червен цвят, който се дължи на цъфтежа на водата, солничното раче и магнезия. През горещите месеци по-голямото съдържание на азотни и фосфорни съединения предизвиква усилен растеж на микроскопични водорасли и огромната им биомаса става видима за човешкото око. Розовият и червеният цвят идват от специфичните пигменти, съдържащи се във фито- и зоопланктона. Част от прелитащите отгоре птици също са с розово оперение.

Българското цвете на солта

Именно тази специална и скъпа сол беше първият повод да разкажем за Атанасовско езеро и солниците. „Цвете на солта от Атанасовското езеро“ е нежна деликатесна сол с мек вкус и аромат на море.

Тази сол е като много фин каймак или тънка мембрана, това са младите кристали, кристализационните зародиши, които се зараждат на повърхността на водата през най-топлите месеци, юли и август. Те са съвсем леки и не потъват, морският бриз ги отнася към брега на басейна, там се отлагат и се събират ръчно – и това е единственият им допир с човешка ръка, не се подлагат на никакво пречистване. Просто се събира внимателно и в този вид се предлага. Така че цвете на солта е крайно чиста сол, натурална, ръчно събрана, нерафинирана... Има деликатна соленост и отчетливо ухае на море.

Няма съмнение, че при солта – морска или каменна, и особено при цвете на солта, може да се говори за тероар, точно както има тероар във виното или в зехтина. Вкусът и ароматът на солта зависи от минералния състав на морската вода, от фито и зоопланктона в нея. Цвете на солта от Атанасовското езеро е напълно натурален продукт и съдържа богат комплекс от микроелементи: например бетакаротин и естествен йод (какъвто в стандартната няма).

Цвете на солта от Атанасовско езеро може да намерите във VintageClub - магазин за вкусове и аромати в търговския център на кулите на Софарма.

Купете fleur de sel от Атанасовско езеро! 

Тя не е откритие на съвременната епоха. Плиний Стари я споменава в своята „Естествена история“, но по римско време се е използвала с лечебни цели и не имала сегашната гурме стойност. У нас не е известно някога да е била позната, чак докато в солниците идва французойка от Камарг, във връзка с екологичен проект, вижда онзи тънък воал от млади кристали по повърхността и разказва как се добива при тях и как fleur de sel има статут почти на национално богатство. И през 2013 в Черноморски солници добиват първото цвете на солта.

Голяма роля за добива на този специален български продукт има проектът Солта на живота, благодарение на който цвете на солта вече се продава легално като хранителна добавка и ѝ се търси пазар в нишите, които заслужава.

Солта на живота

Съвместният проект между Черноморски солници, Българска фондация Биоразнообразие и БДЗП, финансиран от програма LIFE+ на Европейската комисия, е причина през последните години на Атанасовското езеро да се случват много хубави неща. Дейностите по проекта са много: и екологични, и орнитоложки, и в интерес на солодобива, и в полза на туризма, и за популяризиране на мястото, както и на ролята на солта.

Целта е възстановяване и опазване на лагуната, която е едно от най-ценните местообитания в Европа. По проекта например се чисти каналът, който опасва езерото и отвежда сладката вода и който не е бил чистен цялостно 40 години. Сега това се случва и благодарение на закупения багер тип Драгглайн - безценен за почистване на канали и за изграждане на диги. Направени са и две интерпретативни пътеки: Пътеката на солта, която запознава посетителите със солодобива, лугата, лечебната кал и езерото, и Пътеката на саблеклюна, чийто главен герой е саблеклюнът Атанас (адаш на езерото). Той разказва с голяма доза чувство за хумор за своето голямо семейство Дъждосвирцови птици. Пътеката разполага с класна стая на открито и отлични условия за наблюдения на птици - там се провеждат различни образователни програми за деца и възрастни.

Може би най-важният резултат от проекта е, че несъмнено показва как природозащитата и солодобивът се развиват заедно и са във взаимна зависимост. И доказва, че това е естественият подход.

Сега се правят постъпки за закупуване на сол-комбайн, който до голяма степен ще механизира работата, а така ще се избегнат рискът и напрежението през активния сезон за солодобив, породени от липсата на хора. Тогава работата ще има по-предвидими резултати и солниците ще генерират приходи, с които да се инвестира в жизненоважната инфраструктура.
По-лесно ще бъдем в синхрон с всички микроорганизми, организми, птици и животни в резервата, казва г-н Томов. От солодобива до голяма степен зависи биологичното разнообразие в резервата. Всеки басейн е с различна соленост и с различни видове риби и микроорганизми, които пък са храна за птиците.“ Дигите и валовете са място за гнездене на птици и солничарите внимателно пазят гнездата. Микроорганизмите пък придават на водата по-тъмен цвят и по този начин подпомагат изпарението. Изобщо това е място, където природата и солният бизнес определено вървят ръка за ръка. Получава се съвършена симбиоза.

От Черноморски солници вече се гордеят, че работят в защитена територия, казва Дияна Костовска, която ръководи проекта от страна на БФБ. Това дава добавена стойност на техния продукт. Хората са готови да плащат по-висока цена, когато разберат, че се опазва това уникално място с толкова голямо биоразнообразие. Освен това се опазва и професията на солничарите – тежка и специфична, тя е една загиваща професия.

През 2013, когато се ражда първото цвете на солта, организират и първия Фестивал на солта в рамките на проекта – той се превърна в ежегоден бутиков фестивал, провеждан в един следобед, всеки последен петък на август. Това е един истински вдъхновяващ празник на солта и лагуната, който с много въображение и настроение отразява неизменната свързаност на всичко в живота.

Но да не ви разказвам повече за фестивала – просто отскочете някой август до Атанасовското езеро, заслужава си! Ще видите и птиците, и пътеката на саблеклюна, и пътеката на солта, и кавказките попчета, и деветиглата бодливка. А може и да се потопите в лугата или да станете солничар за един ден и сами да съберете малко цвете на солта.

от Веселина Маринова Ноем. 2016
Коментари