Начало За нас Реклама Контакти

Slow Food и изборите за Европейски парламент

Снимка за Slow Food и изборите за Европейски парламент

Можем да създадем Европа, каквато ние желаем

В края на април Slow Food Europe стартира своята дейност за предстоящите избори за Европейски парламент през май и призова кандидатите за Европейския парламент и гражданите на Европейския съюз да поемат отговорност за бъдещето на Европа. 

В своя Манифест Slow Food Europe обръща внимание на критичните области на политиката, които по време на предстоящите пет години ще играят основна роля в изграждането на устойчиви системи за земеделие и храни в Европа.

Актуални тенденции показват, че тези системи в Европа са далеч от идеалните: през 2016 9,1% от населението на ЕС не е било в състояние да си позволи качествена храна всеки втори ден (Eurostat 2017); между 2003 и 2013 повече от 1 на всеки 4 ферми са изчезнали в Европа (Eurostat 2015); 20% от произведената в ЕС храна се губи или изхвърля всяка година (EC).

Манифестът на Slow Food Europe дава конкретни предложения за бъдещите депутати на Европарламента, които ще взематрешенията,за това как да се разрешат тези проблеми, като се фокусира върху шест различни въпроси: 

  • Преход към обща политика на храните (напр. да се сложи край на конфликтните политически цели и на скъпата неефективност, да се включи по-широк кръг от заинтересовани страни и др.)

  • Общата селскостопанска политика (напр. да се осигуряват публични средства за обществени блага, да се подпомагат отдалечените райони и др.)

Климатичните промени (напр. да се даде централна роля на развитиетона устойчиви системи за производство на храни и земеделие, да се насърчи определянето на задължителни цели за намаляване на хранителните отпадъци в целия ЕС, и др.)

Биоразнообразие (напр. да се гарантира, че конвенционалното отглеждане на растения и животни ще останесвободноот патентни исковеи дасе разяснява, че новите техники на генното инженерство попадат в обхвата на законодателството на ЕС относно ГМО; да се подпомага разработването на специална правна рамка, която да обхваща покрива основните заплахи за почвата, включително загубата на биоразнообразие и т.н.)

Морски екосистеми (напр. да се насърчи съвместнотои съпричастно управление на моретата и океаните, да се гарантира, че срокът до 2020 г. за прекратяванена прекомерния риболов ще бъде изпълнен; да се подкрепи забраната на ЕС за изхвърляне на пластмаси и др.)

Уважение към хората и околната среда (напр. да се гарантира, че законодателството на ЕС отстоява задължението на корпорациите да зачитат правата на човека и околната среда на територията на тяхната дейност в световен мащаб, и т.н.) 

Това са въпроси, които са в основата на мисията на Slow Food и за които хората, взимащирешенията в Европа,ще имат думата през следващите няколко години. Наложително е кандидатитеза Европейския парламент, кактои избирателите им, да заемат твърда позиция за устойчивост на хранителните системив Европа и в световен мащаб, казваМарта Меса, директорна Европейския офис на Slow Food.

Същевременно Младежката мрежа на Slow Food ще празнува третото издание на World Disco Soup Day, което, в различни големи градове на Европа като Амстердам, Берлин или Рим, не само ще се занимава с темата за хранителните отпадъци, като приготвя супа от зеленчуци, които биха били изхвърлени, но също така ще насърчава младите избиратели да отидат да дадат гласа си за кандидатите, които се борят за устойчивото развитие на Европа.До изборитеМладежката мрежа на Slow Food ще организира фото събития и обратни кампании за графити. Картата на събитието Световен диско ден на супатав Европа е налична тук.

Slow Food Europe и Младежката мрежа на Движението са убедени, че Храната е политика. На предстоящите Европейски избори трябва да гласуваме за кандидати, които спазват европейските ценности и се грижат за устойчивото бъдеще на европейското селско стопанство и храните. Заедно, можем да създадем Европа, каквато ние желаем.

Slow Food е международно движение за храните, включващо граждани, фермери, рибари, малки производители на храна и активисти във всички държави-членки на ЕС и в над 160 в света, всички защитаващи правата на всеки за добра, чиста и истинска храна. Slow Food Europe се фокусира върху застъпническата дейност, чиято цел е да има силен обединен глас, като превежда местни действия в политиката и повдига на европейско ниво въпроси, които доскоро се уреждаха на национално ниво. Slow Food Europe е мрежа в рамките на по-широкото глобално движение Slow Food.

Май 2019
Коментари