Начало За нас Реклама Контакти

През какви процеси минава кафето от дървото до чувала

Снимка за През какви процеси минава кафето от дървото до чувала

Все по-често срещам въпроси, свързани с процеса на обработка на кафето, което някой иска да си закупи от мен. През първите години на нашата кафеена кариера в България такъв тип въпроси получавах изключително рядко. Може би тази информация се смяташе за важна само за търговците на зелено кафе, със сигурност за пекарите на Speciality coffee и евентуално за по-любопитните и любознателни дистрибутори на изпечено кафе.

Йордан Дъбов (вдясно) с един от производителите на Specialty Coffee

Днес нещата са различни. Голяма част от по-взискателните консуматори на кафе имат необходимост от тази информация. Със сигурност сред тях са кафенетата, които искат да изглеждат сериозно в очите на клиентите си. Тази тенденция се пренася и в добрите ресторанти, а за мен е радостно, че те стават все повече. Вярвам, че настъпва период, в който добрите ресторанти ще престанат да сервират на клиентите си некачествени кафета и ще предприемат стъпки към предлагането на Specialty Coffee.

Защо е важно да познаваме процесите на обработка на кафето?
Понеже засяга неимоверно качеството на крайния продукт, от една страна. От друга - използването на различни методи може да доведе до големи различия във вкуса, аромата, киселинността, тялото и послевкуса на крайния продукт.

Кафето, което пием всекидневно, е преминало през един или повече процеси на обработка. Като начало на процеса приемаме момента, в който фермерът ще откъсне добре узрелия кафеен плод от дръвчето, на което расте. А етапът, в който вече “съблечените” от всички „одежди“ кафеени костилки, изсушени до определен процент влажност (11 - 12 %) бъдат разпределени по транспортните чували, определяме за край на процеса на обработка.

Нека ви припомня, че кафето е костилков плод, и затова ще използвам тук термина костилки, имайки предвид добре познатите, наричани от всички кафеени зърна!

Сам по себе си всеки процес на обработка на кафето е съставен от десетки подпроцеси. И всеки сам по себе си важен и спомагащ за оформянето на крайния резултат. Някои междинни процеси са сходни, докато при други фермерът има възможност да експериментира и в крайна сметка най-добрите кафета в света днес са онези, при които фермерите експериментират. Целенасочено, разбира се:-)

В света се използват основно три процеса за отделяне на костилките от цялата обвивка, която ги обгръща  натурален или сух процес, мокър или воден процес и един хибриден – полусух. Целта е костилките да се запазят и изцяло да се формират като вкусна, качествена и здравословна храна, без да се заразят, наранят или ферментират до степен, която ще ги превърне в невкусна, нездравословна или трудна за реализиране стока.

Изключително важно за запазване на вкусовите и визуални качества на кафеените костилки е веднага след беритбата да се пристъпи към процес на обработване.

Обикновено всичко започва с почистване на кафеените плодове във водни басейни (водни сепаратори), чиято задача е да разпределят добре узрелите плодове от неузрелите или презрелите и да се премахнат примеси като листа, клонки, дефектни плодове, камъчета и други.

Изсушаването на кафеените плодове е един от най-важните етапи и до ден днешен най-много грешки се допускат точно там. Захарите, съдържащи се в кафеените костилки, са летливи и често плодовете ферментират по-дълго отколкото е необходимо, което води до влошаване на качеството им. В крайна сметка всичко освен зародиша, самото зърно и отчасти сребристата кожица върху зърното, трябва да се изсуши и премахне.

Натурален (сух) процес
Веднага след почистването във водните сепаратори кафеените плодове се разстилат върху равни повърхности - обикновено бетонни или асфалтови площадки (patio) или африкански легла. Изключително важнo е разположението на тези повърхности, както и настилката, върху която ще бъде разстлано кафето. Трябва да бъдат оформени кафеени ивици с ширина около 20 см и височина 2-3 см, като всяка ивица трябва да се обръща по 15–20 пъти на ден спрямо позицията на слънцето в момента, за да се избегне задържането на влага и да се създаде възможност за еднакво изсушаване. Възможно е и използването на механични сушилни, ако има налични и ако няма свободно място за сушене на плодовете. Голяма част от комерсиалните кафета се изсушават в механични сушилни, които понякога достигат колосални размери.

През деня плодовете се изсушават на слънце, а вечер се покриват с изградени за целта навеси или шатри. Изсушаването може да продължи няколко седмици. При спазване на стриктни критерии и внимание от страна на отговарящите за процеса, резултатът може да е много добър.

Мокър (воден) процес
Плодовете трябва да се изсушат, но с тази разлика, че преди сушенето фермерите отделят ципите и месото на плодовете. В зависимост от наличното оборудване това отделяне може да започне непосредствено след промиването и сепарирането. Използва се водна струя под налягане, достатъчна да отдели и избута навън зърната, само с полепналата по тях пергаментова обвивка, през сито с големина на отворите, пригодена специално само за тях. Месестите части остават от вътрешната страна. Виждал съм такъв тип машина само във фермата Monte Alegre в Бразилия. Основно се използват ръчни или механични депълпърни машини - машини за отделяне на месестата част. Някои фермери изработват и уникални уреди от гледна точка на задвижване и начин на отделяне на ципите и месестите частици. Идеята да се произвеждат и разработват по-добри депълпърни машини е да се отделят всички частици до пергаментовата обвивка. Обикновено това е почти невъзможно и тънките слоеве с дебелина до 2 мм от малки парченца с високи нива на пектин и захари, останали по зърната, се отделят допълнително.

Кафета на Dabov Specialty Coffee, произведени по сух и по воден метод, може да намерите във Vintage club - магазин за вкусове и аромати, както и онлайн.

Следващата стъпка е отделянето им или по-скоро разпадането на костилките. То се случва във ферментационни резервоари при контролирана температура и присъствие на различни микроорганизми за период между 12 и 36 часа. Времето зависи от околната температура и влажност. Кафеените зърна може да бъдат потопени във вода, като е достатъчно тя да ги покрива. Ако е така, прилага се мокра ферментация. Ако не се използва вода – ферментацията е суха. Най-често прилаганият начин да се установи кога да се прекрати контролираната ферментация е да се определи тактилно липсата на каквито и да било частици по костилките, потърквайки ги в ръце.

После следва изсушаването на костилките.

Някои фактори могат да ускорят, забавят или да повлияят негативно на процесите, например температурата на водата, качеството на водата, използването на различни химикали и т. н.

Въпреки огромното пристрастие на крайния потребите към кафета преминали през този процес, е добре да знаете, че в повечето случай за обработката на 1 кг кафе са необходими около 500 литра вода. И че в сравнение с натуралния процес, при който екологичната следа е почти нулева, тук тя е значително по-голяма.

Полусух процес

Този хибриден процес, станал популярен в началото на 90-те години на ХХ век благодарение на Бразилия, съчетава елементи от мокрия и сухия метод. При него обаче не се стига до контролирана водна ферментация. След събирането на плодовете и пречистването им във водния сепаратор, добре узрелите плодове преминават през депълпърните машини. След това костилките, обвити в пергаментовата си обвивка и с евентуални останали месести частици, веднага се разстилат на слънце и започва процесът по изсушаването им. Така обработено кафе може да “звучи” изключително добре в чашка еспресо, да речем. Със сигурност тялото (усещането за плътност, тежест и структура) на кафе, обработено по този начин, ще е по-голямо от това на същото кафе, третирано по мокрия метод.

За перфектен краен резултат е наложително изсушаването на кафето да се случва само на слънце. Имайте пред вид обаче, че понякога с цел да запазят качеството на продукцията си фермерите са принудени да използват механични сушилни – най-вече, заради климатичните условия. Не е задължително това да означава проблемна реколта, а просто че кафето няма да бъде с най-високото възможно качество.

Разлики и прилики

Основната разлика при кафетата в зависимост от методите на обработка е в процента останали разтворими твърди частици от кафето и при сухия метод те са с по-високи стойности.

По отношение на вкуса и ароматите: най-общо сухите кафета се характеризират с по-силно тяло, а причината е именно в по-високия процент разтворими частици. Също така тези кафета стоят по-сладникаво на небцето, но е погрешно общоприетото мнение, че съдържат повече захари. По-ниското ниво на различни киселини, отколкото при кафе с мокра обработка, може да е объркващо за небцето. Ароматите при сухите кафета обикновено са по-наситено и характерно плодови, докато при мокрите - обикновено по-плодово-цветисти. Полусухите кафета имат осреднени стойности.

Бразилия е място, в което се прилагат всички процеси по обработката на кафето. Често ще чуем, че това е държава, която изобилства от сортове и методи на обработка. Също така е и място, на което могат да обработят кафето спрямо желанията на купувачите. Не всяка ферма, естествено. За мен Бразилия е била и остава кафеен континент, изобилстващ не само на сортове и процеси, но и на климатични и почвени различия. През 2012 г. имах късмета да посетя няколко от най-добрите им ферми и да говоря с фермерите. Едно от нещата, които винаги са ме интересували, е, ако фермерът има физическа възможност да използва повече от един метод, как и в зависимост от какво взима решение какъв метод да използва. Отговорът бе леко шокиращ за мен: „Зависи колко свободно място имаме във фермата.“

В крайна сметка цялото кафе от Бразилия се отглежда от над 700 000 фермерски семейства и само малка част от тях има физическа възможност да обработват кафето си сами. Онези, които нямат такива възможности, се обръщат към частни кооперативи или станции за обработка на кафе.

В някои кафеени региони фермерите използват по-различни термини за обработката:

Медено кафе

Терминът honey coffee не е нов и въпреки това едва през последните години започнахме да чуваме по-често за него. Доста от моите колеги го предпочитат заради харизматичното наименование. Меденото кафе всъщност е полусухо кафе. Интересното обаче е, че в Коста Рика се прилагат различни степени на суха ферментация и само разлика от 6 часа във ферментацията променя визията и вкуса на кафетата, а оттук и термините, които използват в зависимост от времето на ферментация са: бяло кафе, жълто кафе, червено кафе, черно кафе.

Предфинални подготовки и финални стъпки

Няколко стъпки делят кафето от купувача му.

Кафеените костилки, обгърнати в пергаментовите обвивки и изсушени до 12% влажност, се транспортират и складират в проветриви и затъмнени дървени силози, достигащи понякога колосални размери. Там престояват няколко седмици, отпочиват и се развиват. Този престой се нарича reposo. За съхранение се използват и торби, побиращи 1500 кг кафе.

След този процес идва ред и на финалното почистване от пергамента. Обикновено този процес е съставен от две части. При предварителното почистване машина изсмуква по-леките от зърното пергаментни люспици и прах. След това въздушна струя засмуква само кафеените зърна, а всичко по-тежко, камъчета или метални примеси, се отделя.

Полиране е следващата стъпка - целта е да се премахне фината и прилепнала по зърното сребриста кожица. Използват се различен тип машини, пригодени за целта.

Сортиране и класификация са финални стъпки. Фермерите използват редица механични, ръчни или комбинирани стъпки, като целта тук е кафеените зърна (костилки) да бъдат преразпределени и описани по брой и вид дефекти, цвят, плътност, едрина на зърната, тегло и т. н., както и да бъдат подредени по транспортните чували вече разпределени и описани.

Трябва да призная, че в началото на моята кариера бях изключително фокусиран върху закупуването на кафета, преминали през мокрия процес. Преди да започнем да изпичаме кафетата сами, развивахме дистрибуционна дейност на вече изпечени в чужбина кафета и се опитвахме да ги реализираме в България. Всички кафета, които купувахме, бяха мокри - както моноарабиките, така и блендовете. Търсех за себе си и моите клиенти ясно изразената и характерна висока киселинност. А и понеже консумирам големи количества кафе на ден и използвам малко по-различна формула за приготвянето им от италианската, не съм се интересувал кой знае колко от тялото на кафетата, които купувам. А всъщност едни от най-характерните разлики – при равни условия, но различни методи на обработка – засягат точно киселинността и тялото на кафето.

Интересното е, че всъщност най-ярък спомен у мен са оставяли някои микролотове, обработени изцяло на слънце (сух процес) от фермери, с които винаги съм искал да работя. С голяма част от тях вече имаме изградени дългогодишни професионални взаимоотношения. От друга страна, кафета, които са ми правили наистина лошо впечатление, също са били сухи. 

от Йордан Дъбов Ноем. 2015
Коментари