Начало За нас Реклама Контакти

Как мозъкът реагира на храната

Снимка за Как мозъкът реагира на храната

В течение на живота си човек посвещава между седем и осем години на храненето. При всяко хранене мозъкът ни реагира моментално на това дразнение. В акта на хранене се намесват културни и социални фактори, които спомагат да си обясним предпочитанията към определени вкусове и храни, но винаги когато се храним, мозъкът ни се активира и реагира спонтанно и неволно.

За да узнае как реагира човешкият мозък на яденето, испанската кулинарна телевизия Canal Cocina е предизвикала невронаучно изследване за храната и емоциите с участието на екип от специалисти в различни области: физиолози, невролози, инженери, биолози и психолози.

Анализирана е мозъчната дейност и емоционалната реакция на хората при хранене чрез методите на невронауката. За тази цел е направен анализ на мозъка, където се създават вкусовете, ароматите или образите на определена храна или ястие, и е проследена невроналната активност на представителна извадка от 40 испанци на възраст от 18 до 80 години.

Проучването е протекло в два етапа. В първия е направен подбор на храните, предпочитани от испанците, на базата на пазарно проучване. Включени са хамон, картофена тортиля, традиционни готвени ястия и шоколад. Към тях е добавен и тартар от сьомга, за да се открои реакцията на мозъка спрямо нови или малко познати вкусове. Във втория етап е анализирана реакцията на човешкия мозък при вида на храната и по време на консумацията.

Изводите

Храната е вълнуваща. Само три секунди след опитването на храната, мозъкът достига най-високите си нива на емоционална активност. Изследването разкрива наличието на силно и неволно емоционално активиране на мозъка, когато човек види храната и когато я опита, в резултат на което може да се твърди, че храната предизвика вълнение у човека.

Шоколадът е най-силният дразнител за мозъка. Шоколадът предизвиква по-силна емоционална реакция - както при мъжете, така и при жените -, в сравнение с останалите храни и ястия.

Шоколадът е по-силен стимул за мозъка при мъжете отколкото при жените. 69% от мъжете са проявили по-висока емоционална активност при вида и вкуса на шоколада, отколкото при вида и вкуса на другите храни. При жените са 62%.

Шоколадът е по-силен стимулант за мозъка от други силно подбуждащи образи. Шоколадът е предизвикал по-силна реакция от други стимулиращи опции като секс, пътешествие или спортуване.

Мъжете и жените имат различни емоционални реакции при вида или при опитването на храната. Видът на храните активира незабавно мозъка на жените, докато мъжкият мозък не проявява толкова висока активност само при образа на храната, а има нужда от ароматно-вкусово възприятие.

Човешкият мозък НЕ е консервативен и показва положителна емоционална реакция към непознатите вкусове. Реакцията предизвикана от тартара от сьомга (елементът, който представлява по-малко познатите вкусове по време на изследването) макар и не твърде силна във фазата на визуалното дразнение, се увеличава значително във фазата на опитването.

Жените предпочитат традиционните вкусове, а мъжете – новите вкусове. Мозъкът на мъжете е достигнал по-високо ниво на емоционална активност към шоколада и тартара – по-слабо познатите вкусове, отколкото към хамона, готвените ястия и картофената тортиля. При жените най-силна е реакцията спрямо вкуса на традиционните готвени ястия, следвани от шоколада. 

 

Такива са резултатите в Испания. А какви ли ще са в България? Интересно би било и у нас се проведе подобно изследване. Само че подборът на храните, макар и резултат от пазарно проучване, вероятно ще предизвика сериозна полемика... 

По материали на diariodegastronomia.com
 

Ноем. 2015
Коментари