Начало За нас Реклама Контакти

Как храната влияе върху Земята

Снимка за Как храната влияе върху Земята

Всички сме наясно, че без храна не можем и за повечето от нас тя е ежедневие, неразривно свързано с живота. И точно заради нейното постоянно присъствие често не си даваме сметка за значението ѝ извън задоволяването на енергийните ни нужди. Една от най-важните връзки, които често пренебрегваме е тази между производството на храна и състоянието на околната среда. Тук съвсем накратко ще се опитам да представя само някои от ефектите, които изборът ни на храна предизвиква върху Земята.

Това, което ядем са живи организми, които са тясно преплетени с условията на средата, така че всяка промяна на живия природен компонент неминуемо влияе върху неживия (вода, въздух, почва). Например масовото обезлесяване в историческо време за създаването на нови ниви за вече уседналите земеделски цивилизации е причина за появата на обширни пустинни места в Мала Азия. Горите имат важната рола да задържат плодородната почва на мястото ѝ с корените и като спират поривите на вятъра. Също така събират водата от валежите и тя се изпарява много по-бавно, като по този начин поддържа функциите на живота по-дълго време, а и помага за климат с по-малко екстремни условия.

За съжаление възстановяването на горите в състоянието им отпреди няколко века отдавна вече е невъзможна задача, така че ще трябва да се задоволим с това, което имаме, но без да го правим по-лошо. Това е още една трудна задача, защото съвременното селско стопанство, което е основния ни източник на храна, е тръгнало по очевидно насочен към провал път.

Интензивното земеделие разчита на огромни масиви, върху които се отглежда само един вид растение – причините са финансови и в никакъв случай съобразени с естесвения ред на нещата. Концентрацията на едни и същи индивиди е чудесна предпоставка за светкавично разпространение на заболявания, както и на бързото размножаване на т.нар. вредители. Отговорът ни е прилагане на нетипични за природата вещества, които освен че ограничават причинителите на болести, различните насекоми и гризачи, неминуемо се пренасят в почвата и водните тела и по хранителните вериги започват да се натрупват във всяко едно от звената им, като концентрацията им нараства. Очевидно хората сме на края на много от хранителните вериги, така че е лесно да си представим как с пържолата от свиня, която е хранена със зърно от третираната с пестициди нива, поглъщаме забележителен токсичен коктейл.Разбира се, тъй като и свинете се отглеждат в промишлени ферми, те също трябва да бъдата непрекъснато третитани срещу болести, така че храната ни се заразява с вредни вещества на няколко етапа. Включително и при преработката на месото.

Щом стана дума за животинските ферми, веднага изскачат и проблемите. Един от най-съществените е количеството вода, което се използва за интензивното отглеждане на животни. Според доклад на Организацията по прехрана и земеделие ФАО повече от 8% от използваната (разбирай замърсена и задълго време изключена от частта на водния кръговрат, която можем да ползваме) от хората вода принадлежат на животновъдството. Учудващо по-голямата част от тази вода се изразходва по време на преработката на месото, а не при задоволяването на нуждите им. Осем процента може да изглеждат малко, но към тях трябва да се добавят и онези 15%, които са използани при продукцията на храната на животните. Има изследания, които показват, че САЩ годишно могат да изхранят над 800 000 000 души, т.е. около 2,5 пъти повече от населението си, само с ресурсите, които се използват за отглеждането на храна за едрия рогат добитък. Не изглежда ли абсурдно?

Природата е необятна и връзките в нея са необозрими. За много от тях, като замърсяването на водата с азот и фосфор от фекалиите на селскостопанските животни или пък загубата на биологично разнообразие при отглеждането на монокултури вече има добра информация и изборът да живеем по начин, който в най-малка степен вреди на планетата ни е изцяло наш. По отношение на храната, това което можем да направим е да предпочитаме продукти от устойчиви форми на земеделие т.е. малки ферми, които не разчитат на пестициди, изкуствени торове, синтетични лекарства, антибиотици; имат ниски производствени нужди от вода или пък използват ефективно водата от валежите; намират се близо до нас, защото транспортът на хранителните продукти в момента генерира много голяма част от вредните газови емисии и изразходва и без това оскъдните фосилни горива.

Важно е да се знае, че и най-малкото усилие да подкрепим Земята си струва. 

от Людмил Хайдутов Апр. 2015
Коментари